קבלת נהג חדש בחברת הסעות

קבלת נהג חדש המועמד ממלא גיליון קבלת נהג בו מצוינים:  – פרטיו האישיים.  – מקומות עבודה קודמים.  – המלצות מעבידים ועוד…  לכל מועמד מתבצע ראיון עם מנכ"ל החברה. קצין  הבטיחות מבצע נסיעת מבחן ראשוני עם המועמד בהתאם לרישיון הנהיגה שברשותו. המועמד מתחייב להמציא דוח העדר עברות מין ועברות בתעבורה. לאחר שהמועמד המציא דוח זה המועמד […]